Žádost o ubytování

 

Příjímání žádostí o ubytování pro akademický rok 2022/2023 bude možné ode dne 8.6.2022.
Doporučujeme se předem seznámit s postupy registrace a vyřízení si ubytování.

Podrobnější informace k ubytování naleznete v levém menu. 

Registrační pořadníky pro ubytování budou spuštěny za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Nástup na ubytování od 18. 9. 2022

 

Při ubytování se platí kolejné za dny od data nástupu do konce měsíce. Po nástupu na ubytování se rezervační kauce převede na ubytovací kauci. 

Doklady potřebné k ubytování:

  • občanský průkaz (v případě ubytování zástupcem lze i kopii občanského průkazu studenta),
  • průkaz studenta UTB 
  • evidenční karta studenta – tiskopis při nástupu na ubytování je nutné vyplnit před příjezdem, vytisknout a odevzdat při nástupu na ubytování.

    Bez těchto náležitostí nebude student ubytován.